Privātuma politika

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 2016/679, uzņēmums PĒRSE-L.L.K., SIA ” (E-pasts martina@bekereja.lv Tel.: +371 67298920) saņem, 2 gadus uzglabā un apstrādā manis nodotos personas datus (E-pasts), ar mērķi nodrošināt saziņusniegt pilnvērtīgāku saturu un atbilstošākas reklāmas. Piekrītot datu apstrādei, tieku informēts, ka mani personas dati netiks nosūtīti citiem ES uzņēmumiem, vai uz trešo valsti, vai starptautisku organizāciju. Apzinos savas tiesības saistībā ar manu personas datu dzēšanu, labošanu, apstrādes ierobežošanu, u.c. (vairāk info: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG)